Aktuality

Jarní jarmark 25.3.2023
více

Poplatky 2023

Poplatek za směsný komunální odpad 800,- Kč za osobu nebo za objekt (u rekreačních objektů)

Poplatek za psa 100,- Kč

Splatnost obou poplatků je do 30.6.2023. Poplatek možno uhradit na pokladně OÚ nebo na účet 183413042/0300.


Jarní olešenský workshop 25. 3. 2023
více
Usnesení č. 1/23 z VZ ze dne 1. 3. 2023
více
Olešenský zpravodaj - březen 1/2023
více
Prodej slepiček 15. 3. 2023
více
Divadelní festival Pešík 20.-22.4.2023 Komárov
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. března 2023
více
Maškarní bál pro dospělé v Olešné 4. března 2023
více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů
více
Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany
více
Pozvánka na loutkovou pohádku O zimní královně v neděli 19. února 2023 od 14 hodin
více
Dětské karnevalové odpoledne v Olešné 19. února 2023
více
Výpůjční doba olešenské knihovnv v 1. pololetí roku 2023
více
Plán akcí v Olešné na rok 2023
více
Mimořádné opatření - ptačí chřipka
více
Dotazník
více
Olešenský zpravodaj - prosinec 4/2022
více
Návrh změny č. 1 územního plánu
více
Úpravy autobusových linek platné od 1. 9. 2022
více
Olešná zavádí Mobilní Rozhlas
více
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
více

Virtuální prohlídka

naší obce zde...


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační povinnost
více