Aktuality

Posvícenská zábava v Olešné 7. října 2023
více
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 25. 9. 2023
více
Olešenské svatováclavské posezení s harmonikou v sobotu 23. září 2023
více
Uzavření pošty v Olešné v pátek 15. 9. 2023
více

Čipování dosud neočipovaných popelnic v úterý 19. 9. 2023

Upozorňujeme občany, že v úterý 19. září 2023 proběhne čipování dosud neočipovaných popelnic. Žádáme majjitele těchto nádob, aby je umístili před své nemovitosti a ponechali je tam pracovníkům společnosti AVE k dispozici celý den..Toto se týká jak našich občanů, tak chalupářů. Děkujeme za pochopení. 


Olešenský zpravodaj - září 3/2023
více

Burza práce 25. 10. 2023 v KD Plzeňka v Berouně

V KD Plzeňka v Berouně se bude ve spolupráci s Úřadem práce konat dne 25. 10. 2023 Burza práce. Zájemci naleznou plakát  s bližšími informacemi zde.  


Burza středních škol 3. 10. 2023 v Berouně

Úřad práce Beroun a Městský úřad v Berouně zve všechny zájemce o studium na střední škole nebo učilišti na Burzu škol, která se bude konat 3. 10. 2023 v Berouně v KD Plzeňka. Prezentovat se budou různé střední školy a odborná učiliště nejen z okresu Beroun. Plakát naleznete  zde


Oznámení o řízení ve věci zrušení údaje o trvalém pobytu K. Markové z důvodu nedoručitelnosti písemnosti
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Talk show Léčba smíchem Z. Bubílkové, M. Šimůnka a M. Pitkina v Olešné v sobotu 4. listopadu od 20 hodin.
více
Olešenská drakiáda v sobotu 9. září 2023
více

Nabídka kominických služeb v Olešné 5. a 14. 10.2023

Nabídku kominických služeb firmy Wimík Praskolesy naleznete zde. Hlásit se můžete už nyní na OÚ Olešná. 


Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného řízení Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany-Hrádek-Strašice
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Cheznovice
více

Uzavírka komunikace Zaječov - Komárov v období od 21.8 do 27.8.2023

Upozorňujeme občany, že  komunikace Zaječov - Komárov bude v období od 21.8 do 27.8.2023  z důvodu opravy poškozeného propustku UZAVŘENA. Plánek zde


Nábor do olešenského rybářského kroužku pro děti 21. 9. 2023
více

Koncert v Kostele sv. Dobrotivé v Zaječově 15. 9. 2023

Pozvánku na Koncert v Kostele s. Dobrotivé v Zaječově 15. 9. 2023 naleznete zde


Vyhláška obce Olešná o opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu
více
Uzavření pošty v Olešné v úterý 8. 8. 2023
více
Otevírací doba pošty Olešná od 31. 7. 2023
více
Usnesení č. 4/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 26. 7. 2023
více
Záměr pronájmu pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Olešná
více
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 26. 7. 2023
více

Plánovaná odstávka elektřiny v Olešné dne 8. 8. 2023

ČEZ distribuce upozorňuje na plánovanou odstávku elektřiny v Olešné dne 8. 8. 2023 od 7:30 do 17:30 hodin. Konkrétní čísla popisná, kterých se odstávka týká, naleznete zde


Protokol o zkoušce pitné vody z 12. 6. 2023

Protokol o zkoušce pitné vody z 12. 6. 2023 (odběr vzorku 6. 6. 2023 v objektu MŠ Olešná) naleznete zde.


Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Olešná
více

Zákaz pálení od 7. 7. 2023

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ. HZS Středočeského kraje.


Prázdninová otvírací doba ve Zvířátkově
více
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2022
více

Pozvánka na Leteckou modelářskou pouť v sobotu 5.srpna 2023 na klubovém letišti Mýto-Kařízek

Plakát


Usnesení č. 3/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2023
více

Splatnost poplatků za svoz TKO a za psy

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatků za svoz směsného komunálního odpadu a za psy. Oba poplatky je třeba uhradit do 30. 6. 2023 buď v hotovosti na OÚ Olešná, nebo zasláním na účet ČSOB 183413042/0300.

Poplatky za TKO (popelnice):  800,- Kč za osobu nebo objekt (rekreační objekty)

Poplatky za psa:  100,- Kč za jednoho psa


Loučení s prázdninami pod Milinou 26.8.2023
více
Otevírací doba pošty Olešná ve dnech 7. až 28. července 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Olešná ve středu 28.6.2023
více
Zájezd na muzikál Zpívání v dešti 9. 9. 2023
více
Den pro všechny 17. 6. 2023
více
Záměr prodeje pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Olešná u Hořovic
více

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olešná

Informace o projektu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. obce najdete na webu Státního pozemkového úřadu zde. V Olešné prezentoval tento projekt ve středu 7. 6. 2023 Ing. Petr Procházka z berounské pobočky SPÜ, kontaktovat ho můžete na telefonním čísle 602 168 867. Prezentace připravená přímo pro Olešnou je k dispozici ke stažení zde. Na požádání je možno ji zaslat také e-mailem. 


Olešenský zpravodaj - červen 2/2023
více
Protokol o zkoušce odpadní vody (odběr 15. 5. 2023)
více
Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 15.5.2023 (odběr MŠ Olešná)
více
Rozpočtové opatření č.5/2023
více

Výroční zpráva společnosti EKOKOM o třídění v roce 2022

Řady lidí, kteří v ČR pravidelně třídí odpad, se loni rozrostly.  V ČR třídí odpady už 75 % obyvatel! Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele ČR se zvýšila na 78 kilogramů! Takové jsou výsledky systému EKO-KOM za rok 2022.

 

 


NAŘÍZENÍ KRAJE O ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ
více

Komárovské vínování 10. 6. 2023

Plakát


Staročeské suché máje na Jivině 3. 6. 2023

Plakát


Schůzka vlastníků pozemků k připravovaným pozemkovým úpravám 7.6.2023
více
Rozhodnutí o přijetí na šk. rok 2023/24
více
Monitoring eroze zemědělské půdy
více

Drůbež Červený Hrádek: prodej slepiček 7.5. a 11.6.2023

Plakát


Usnesení č. 2/23 z VZ dne 24.4.2023
více
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2023
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 4 2023
více
Čarodějnický rej v Olešné 30. dubna 2023 od 15 hodin
více

Svoz TKO od 1. dubna 2023 pouze 1x za 14 dní

Upozorňujeme občany, že počínaje 1. dubnem 2023 bude svoz popelnicových nádob prováděn pouze 1x za 14 dní, a to každé sudé úterý. Příští svoz připadá tedy na úterý 4. dubna, další pak na 18. dubna atd. 


Zápis do MŠ Olešná na rok 2023/2024
více

Poplatky 2023

Poplatek za směsný komunální odpad 800,- Kč za osobu nebo za objekt (u rekreačních objektů)

Poplatek za psa 100,- Kč

Splatnost obou poplatků je do 30.6.2023. Poplatek možno uhradit na pokladně OÚ nebo na účet 183413042/0300.


Olešenský zpravodaj - březen 1/2023
více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů
více
Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany
více
Výpůjční doba olešenské knihovnv ve 2. pololetí roku 2023
více
Plán akcí v Olešné na rok 2023
více
Návrh změny č. 1 územního plánu
více
Olešná zavádí Mobilní Rozhlas
více

Virtuální prohlídka

naší obce zde...


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační povinnost
více