Úřední deska

Schválený rozpočet MŠ Olešná 2024

Schválený rozpočet Mateřské školy Olešná 2024

NÁKLADY

SU

              Poznámka

501

            Běžný materiál – kancelářské potřeby, toner, drobný materiál, výtvarné pomůcky, úklid

64 000,00

502

uhlí, elektřina, vodné

122 000,00

511

opravy

10 000,00

518

       Ostatní služby – GDPR, licence, poplatky za registrace,   odpady, zpracování mezd, telefony, revize, školení, poradenské služby, předplatné, poštovné

132 000,00

521

             DPP – topička, účetní (hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje)

96 000,00

558

drobný majetek

5 000,00

569

Bankovní poplatky, právní ochrana dětí, pojištění

31 000,00

52x

náklady na mzdy MŠMT

2 410 000,00

5xx

náklady z vlastní činnosti

190 000,00

 

CELKEM

3 060 000,00

 

VÝNOSY

672

transfer MŠMT

2 506 000,00

672

transfer zřizovatel

364 000,00

6xx

výnosy z vlastní činnosti

195 000,00

 

CELKEM

3 065 000,00

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

5 000,00

 

                    Vyvěšeno: 10. 1. 2024