Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 4. 2024 od 17:00 hodin

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 15.dubna 2024 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná

 

  Program:

 1. Schválení programu veřejného zasedání ZO
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Projednání účetní závěrky MŠ Olešná za rok 2023
 5. Projednání inventarizace MŠ Olešná za rok 2023
 6. Projednání inventarizace obce za rok 2023  
 7. Kalkulace nákladů a tržeb za rok 2023 a na rok 2024 Lesospol Zbiroh s.r.o.    
 8. Rozpočtové opatření č. 4/24 
 9. Informace o výsledku konkursu na ředitele MŠ Olešná
 10. Projednání poskytovatele služeb externího auditora digitálně technických map
 11. Projednání prodeje nepotřebného majetku obce Multicar M25 sypač s pluhem
 12. Stanovení měsíční výši úplaty za vzdělávání v MŠ pro školní rok 2024/2025
 13. Projednání žádosti o finanční příspěvek Domov Na Výsluní Hořovice
 14. Projednání žádosti o finanční příspěvek Český svaz včelařů Cheznovice
 15. Žádost o dotaci Český svaz ochránců přírody Rokycany
 16. Žádost o dotaci Spolek Fištrón, z.s. Olešná   
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Jste všichni srdečně zváni

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 8. 4. 2024

Zveřejněno na webových stránkách obce: 8. 4. 2024