Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č.4/2023 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č.5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíí
OZV k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV
OZV, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Olešná - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV
OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na vežejném prostranství v obci - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č. 1/2022, kterou se vydává požární řád obce
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
Nařízení obce č. 1/16 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce