Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2022, kterou se vydává požární řád obce
OZV 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
OZV 2/2021 O poplatku za TKO
OZV 1/2020 O poplatku za TKO
OZV 2/2020 O systému shromažďování odpadů
Nařízení obce č. 1/16 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č. 5/2015 - o pohybu psů na veřejném prostranství