O obci Olešná

Původní latinský název Olsechyna znamená potok protékajícími olšemi. První zmínka o Olešné je z 13.září 1331 v Deskách zemských, kdy patřila k hradu Valdeku. Existovala zde tvrz. Pustý hrad se u Olešné připomíná roku 1652. Od počátku 15.století ves patřila k Točníku, krátce Kunatovi Pešíkovi z Komárova. Roku 1550 je opět připojena k Točníku. Po osamostatnění v roce 1850 spadá pod okres Zbiroh a to až do roku 1949, kdy připadla okresu Hořovice. V okolí se těžila železná ruda až do konce 19. století. Olešná patří mezi obce, na které se vztahuje vyhláška ministerstva kultury o prohlášení území historických jader a jejich částí za památkové zóny.   

Kaplička na návsi v OlešnéJivinská hora v pozadí Olešné


Mnohá vesnička je pěkná,
ale tak milá a čistá
jest jenom naše Olsechina.

Krajina tak kdysi pustá,
jenom kol dokola lesy,
málo jest pro slunce místa,
snad tady trochu v tomto údolí
i pramen vody se zdá být ukryt v olšoví.

Těžce krajinou šel člověk ztrýzněný,
tu odpočal si,
něco z úlovků svých pojedl
a počal si stavěti svoji skrýš.

Toť počátek naší dědiny,
kterou tu poutníče nyní zříš.

Aktuality

Jarní jarmark 25.3.2023
více

Poplatky 2023

Poplatek za směsný komunální odpad 800,- Kč za osobu nebo za objekt (u rekreačních objektů)

Poplatek za psa 100,- Kč

Splatnost obou poplatků je do 30.6.2023. Poplatek možno uhradit na pokladně OÚ nebo na účet 183413042/0300.


Jarní olešenský workshop 25. 3. 2023
více
Usnesení č. 1/23 z VZ ze dne 1. 3. 2023
více
Olešenský zpravodaj - březen 1/2023
více
Prodej slepiček 15. 3. 2023
více
Divadelní festival Pešík 20.-22.4.2023 Komárov
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. března 2023
více
Maškarní bál pro dospělé v Olešné 4. března 2023
více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů
více
Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany
více
Pozvánka na loutkovou pohádku O zimní královně v neděli 19. února 2023 od 14 hodin
více
Dětské karnevalové odpoledne v Olešné 19. února 2023
více
Výpůjční doba olešenské knihovnv v 1. pololetí roku 2023
více
Plán akcí v Olešné na rok 2023
více
Mimořádné opatření - ptačí chřipka
více
Dotazník
více
Olešenský zpravodaj - prosinec 4/2022
více
Návrh změny č. 1 územního plánu
více
Úpravy autobusových linek platné od 1. 9. 2022
více
Olešná zavádí Mobilní Rozhlas
více
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
více

Virtuální prohlídka

naší obce zde...


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační povinnost
více