O obci Olešná

Původní latinský název Olsechyna znamená potok protékajícími olšemi. První zmínka o Olešné je z 13.září 1331 v Deskách zemských, kdy patřila k hradu Valdeku. Existovala zde tvrz. Pustý hrad se u Olešné připomíná roku 1652. Od počátku 15.století ves patřila k Točníku, krátce Kunatovi Pešíkovi z Komárova. Roku 1550 je opět připojena k Točníku. Po osamostatnění v roce 1850 spadá pod okres Zbiroh a to až do roku 1949, kdy připadla okresu Hořovice. V okolí se těžila železná ruda až do konce 19. století. Olešná patří mezi obce, na které se vztahuje vyhláška ministerstva kultury o prohlášení území historických jader a jejich částí za památkové zóny.   

Kaplička na návsi v OlešnéJivinská hora v pozadí Olešné


Mnohá vesnička je pěkná,
ale tak milá a čistá
jest jenom naše Olsechina.

Krajina tak kdysi pustá,
jenom kol dokola lesy,
málo jest pro slunce místa,
snad tady trochu v tomto údolí
i pramen vody se zdá být ukryt v olšoví.

Těžce krajinou šel člověk ztrýzněný,
tu odpočal si,
něco z úlovků svých pojedl
a počal si stavěti svoji skrýš.

Toť počátek naší dědiny,
kterou tu poutníče nyní zříš.

Aktuality

Maškarní bál pro dospělé v Olešné 4. března 2023
více
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů
více
Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany
více
Pozvánka na loutkovou pohádku O zimní královně v neděli 19. února 2023 od 14 hodin
více
Dětské karnevalové odpoledne v Olešné 19. února 2023
více
Výsledky volby prezidenta 2023 - I. kolo
více
Výpůjční doba olešenské knihovnv v 1. pololetí roku 2023
více
Plán akcí v Olešné na rok 2023
více
Pozvánka do Olešné na představení Divadelního spolku J. K. Tyla Mýto "Ach, ta něha našich dam!" v sobotu 14. 1. 2023
více
Pozvánka na Sousedské posezení nad filmy a fotografiemi 7. ledna 2023
více
Tři králové v Olešné 7. ledna 2023
více
Změna otevírací doby Pošty Olešná mezi svátky
více
Mimořádné opatření - ptačí chřipka
více
Dotazník
více
Volby prezident - žádost o vydání voličského průkazu, plná moc
více

Poplatky 2023

Poplatek za směsný komunální odpad 800,- Kč za osobu nebo za objekt (u rekreačních objektů)

Poplatek za psa 100,- Kč

Splatnost obou poplatků je do 30.6.2023. Poplatek možno uhradit na pokladně OÚ nebo na účet 183413042/0300.


Olešenský zpravodaj - prosinec 4/2022
více
Návrh změny č. 1 územního plánu
více
Úpravy autobusových linek platné od 1. 9. 2022
více
Olešná zavádí Mobilní Rozhlas
více
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
více

Virtuální prohlídka

naší obce zde...


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační povinnost
více