Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“)  v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) nám zaslal aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí.Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí  ze strany ÚZSVM. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/nivNa této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci v problematice NIV. U nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad, státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nedostatecne-zapsane-osoby.xlsx 27.9 Kb