Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 29. 1. 2024

 

 

 

Starostka obce

Olešná

 

 

 

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 29.1.2024 v 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

 

  Program:

1.     Schválení programu veřejného zasedání ZO                                                                                           

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.   Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na opravu HZ

4.   Vyhlášení konkursu na ředitele MŠ dle §166 odst. 3 školského zákona

5.   Žádost o finanční příspěvek – Svaz tělesné postižených v ČR, z. s.

      místní organizace Hořovice

6.   Výsledek kontroly Ministerstva vnitra, odbor veřejné správy vč. nápravných opatření

7.   Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil

8.   Různé  

9.   Diskuse                                                                                                                                      

10.  Závěr                                                            

 

 

 

 

                                                    

                                                                                                                      Zveme všechny občany

                                                                                                                         Lenka Hasmanová

 

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 22.1. 2024

Zveřejněno na webových stránkách obce: 22. 1. 2024