Úřední deska

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 26. 7. 2023

Starostka obce

Olešná 

 

P O Z V Á N KA 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná ve středu 26. 7. 2023 v 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

 

  Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu veřejného zasedání ZO.

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

4. Uložení finančních prostředků na termínovaný vklad.

5. Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Stř. kraje                                                                                                                                        

    vázaných na program MV GR HZS ČR ze Středočeského fondu  

    podpory dobrovolných hasičů a složek IZS evidenční číslo    

    HAS/DOP/050296/2023.

6. Diskuse

  7. Návrh na usnesení

 8.  Závěr

                                                                                                                   

                                                                       Zveme všechny občany

                                                                        Lenka Hasmanová, v. r.

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 19. 7. 2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 21. 7. 2023