Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Olešná jsou od 1. 1. 2022 povinně vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na webové stránce https://sbirkapp.gov.cz/ . Dříve vydané vyhlášky a nařízení zde budou ze zákona postupně zveřejněny do 31. 12. 2024. 

Veškeré platné obecní vyhlášky a nařízení jsou uvedeny také na webových stránkách obce a v tištěné podobě jsou k nahlédnutí na OÚ Olešná.