Úřední deska

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 18. 10. 2023

 

 

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 18.10. 2023 v 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

 

Program:

1.   Zahájení

2.   Schválení programu veřejného zasedání ZO

3.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4.   Projednání dodavatele na opravu hasičské zbrojnice

5.   Projednání dodavatele na pořízení komunální techniky

6.   Projednání návrhu prvků zklidňování dopravy v obci

7.   Příprava inventarizace obce za rok 2023

8.   Projednání zrušení práva zpětné koupě k pozemkům p. č. 654/24 a 654/35

      v k. ú. Olešná u Hořovic

9.   Různé 

10. Diskuse                                                                                                                                      

11. Návrh na usnesení

12.  Závěr

 

                                                          

                                                                        Zveme všechny občany

                                                                         Lenka Hasmanová v. r.

 

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 11.10. 2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 11. 10. 2023