Úřední deska
Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2022 a návrh rozpočtu včetně plnění předcházejícího roku
Návrh střednědobého výhlednu rozpočtu obce Olešná na roky 2023-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Olešná na roky 2023-2024
Okleštění stromoví - ČEZ
Vzorek č. 24098 - voda
Vzorek č. 24099 - odpadní voda
Pozvánka na VZ 29.9.2021
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy
Záměr prodat část pozemku čp. 10
Záměr výměny části pozemku pč. 10 a pč. 13
Nedostatečně zapsané osoby do KN
Vzorek vody č. 17508
Oznámení o pozemk. úpravách v KÚ Cheznovice, Olešná
Mimořádné opatření MZ ČR z 19.7.2021
Závěrečný účet DSO za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2020
Návrh závěrečného účtu DSO 2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
Informace o rozvolnění opatření

změny od 10. května 2021


Informace - změny od 3.5.2021
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
Ptačí chřipka
Veřejná vyhláška FÚ - daň z NM na rok 2021
DSO Hořovicka - Změny ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 - formuláře
Informace hejtmanky o očkování
Veřejná vyhláška
Vzorek vody č. 389
Veřejná vyhláška
Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v r. 2021
Schválený rozpočet MŠ Olešná na rok 2021
Schválený rozpočet obce Olešná 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Olešná na roky 2022-2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2022 a 2023
Mimořádné opatření - antigenní testování
Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2021
Změny platné od 14.12.2020
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2022 a 2023
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2021 a plnění předcházejícího roku
Návrh střednědobého výhledu obce Olešná na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021
Rozhodnutí HT č. 11/2020
Usnesení Vlády ČR
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Nařízení Krajské hygienické stanice Středoč.kraje
VOLBY - Oznámení o době a místu konání voleb
VOLBY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
VOLBY - Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh na změnu územního plánu - Mýto
Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování
Závěrečný účet obce Olešná za rok 2019
Komplexní pozemkové úpravy - Cheznovice - pozvánka
Oznámení - projednání územního plánu
Návrh závěrečného účtu DSO 2019
Návrh závěrečného účtu obce Olešná za rok 2019
Záměr - věcné břemeno
Veřejná vyhláška FÚ - daň z nabytí
Veřejná vyhláška - FÚ
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Mimořádné opatření
Schválený rozpočet MŠ na rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2022
Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2020 a Fin2-12 za 10/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2021-2023
Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice
Veřejná vyhláška - oznámení
Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování
Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic
Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Výzva pro vlastníky lesů
Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná
Volby do ZO Olešná
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Řád ohlašovny požáru