Úřední deska
Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2023 - využití příspěvku zřizovatele a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2024-2025
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na rok 2024-2025
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (ochrana lesních porostů před kůrovcem)
Čez Distribuce - okleštění
Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - projednání změny č. 1 územního plánu Olešná
Olešná - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2022
Usnesení - Státní pozemkový úřad
Závěrečný účet obce za rok 2021
Vzorek č. 14455 - pitná voda
Návrh závěrečného účtu obce Olešná 2021
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti 2022
ÚP Komárov
Úřad práce ČR - pomoc při finanční tísni ohledně růstu energií
Veřejná vyhláška doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Oznámení opatření obecné povahy
Oznámení - revize katastru nemovitostí
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicka 2022
Rozpočet DSO 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO 2022
Schválený rozpočet MŠ 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na 2023-2024
Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2023-2024
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
Kontrola vody - Krajská hygienická stanice
Návrh rozpočtu DSO na rok 2022
Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2022 a návrh rozpočtu včetně plnění předcházejícího roku
Návrh střednědobého výhlednu rozpočtu obce Olešná na roky 2023-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Olešná na roky 2023-2024
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy
Nedostatečně zapsané osoby do KN
Oznámení o pozemk. úpravách v KÚ Cheznovice, Olešná
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
Veřejná vyhláška FÚ - daň z NM na rok 2021
DSO Hořovicka - Změny ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí HT č. 11/2020
Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic
Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy
Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná
Volby do ZO Olešná
Řád ohlašovny požáru