Úřední deska

Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021


Protokol o zkoušce - odpadní voda


Protokol o zkoušce - pitná voda


Nařízení vlády platné od 28.10.2020


Rozhodnutí HT č. 11/2020


ÚŘEDNÍ HODINY OÚ OLEŠNÁ


Usnesení vlády ze dne 21.10.2020


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


Usnesení Vlády ČR


Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci


Okleštění stromoví


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí


Nařízení Krajské hygienické stanice Středoč.kraje


VOLBY - Oznámení o době a místu konání voleb


VOLBY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK


Vzorek vody č. 19084


VOLBY - Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Návrh na změnu územního plánu - Mýto


Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu


Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování


Závěrečný účet obce Olešná za rok 2019


Komplexní pozemkové úpravy - Cheznovice - pozvánka


Oznámení - projednání územního plánu


Návrh závěrečného účtu DSO 2019


Návrh závěrečného účtu obce Olešná za rok 2019


Záměr - věcné břemeno


Veřejná vyhláška FÚ - daň z nabytí


Veřejná vyhláška - FÚ


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opatření


Schválený rozpočet MŠ na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2022


Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2020 a Fin2-12 za 10/2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2021-2023


Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice


Vzorek odpadní vody č. 28604


Vzorek odpadní vody č. 28605


Veřejná vyhláška - oznámení


Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování


Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 - eNeschopenka


Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic


Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Závěrečný účet DSO 2018


Územní rozhodnutí


Závěrečný účet obce 2018 - schválený


Závěrečný účet obce 2018 - návrh


Veřejná vyhláška


Výzva pro vlastníky lesů


Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná


Volby do ZO Olešná


Oznámení o zahájení stavebního řízení


Řád ohlašovny požáru