foto obce Olešná
Úřední deska

Pozvánka na VZ 26. 8. 2019


Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Závěrečný účet DSO 2019


Územní rozhodnutí


Vzorek vody č. 14289


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice


Závěrečný účet obce 2018 - schválený


Výsledky voleb do EP v Olešné


Závěrečný účet obce 2018 - návrh


Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu


FÚ - veřejná vyhláška


Uzavírka silnice II/117


Volby do EP - Informace o počtu a sídle volebních okrsků


Veřejná vyhláška


Výzva pro vlastníky lesů


Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná


Schválený rozpočet DSO na rok 2019


Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod


Schválený rozpočet MŠ na rok 2019


Schválený rozpočet obce na rok 2019


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2020-2021


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021


Veřejná vyhláška obce Cheznovice


Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 a schválený rozpočet MŠ na 2018


Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a schválený rozpočet obce na 2018 + Fin 2-12 10/2018


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2020-2021


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2021


Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 + dodatek ke smlouvě


Oznámení o rozšíření obvodu komplexních poz.úpravách


Volby do ZO Olešná


Odstranění a okleštění stromoví


Oznámení o zahájení stavebního řízení


Veřejná vyhláška - oznámení


Závěrečný účet DSO 2017


Závěrečný účet obce 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 2017


Závěrečný účet obce 2017 - Návrh


Rozpočet 2018, Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2018-2021


Řád ohlašovny požáru