foto obce Olešná
Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení


Potřebný počet podpisů na peticích


Pozvánka na VZ dne 11. 7. 2018


Záměr pronajmout pozemek


Závěrečný účet DSO 2017


Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu


Vzorek č. 14044 - pitná voda


Vzorek č. 14045 - odpadní voda


Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostku vody


Závěrečný účet obce 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 2017


Platba daně z nemovitých věcí - FÚ Hořovice


Veřejná vyhláška


Nedostatečně zapsané osoby v KN


Protokol o zkoušce pitné vody č. 294/2018


Rozpočet 2018, Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2018-2021


Pozemky k pronájmu


Monitoring eroze na zemědělské půdě


Kotlíková dotace


Nařízení města Hořovice


Závěrečný účet DSO 2016


Záměr výměny částí pozemků


Veřejná vyhláška - Kormoráni


Řád ohlašovny požáru