Úřední deska

Veřejná vyhláška - zrušení TP


Prodej slepiček


Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 - formuláře


Informační leták hejtmanky - změny od 25.2.2021


Informace hejtmanky o očkování


Informační leták hejtmanky - změny od 30.1.2021


Veřejná vyhláška


Vzorek vody č. 389


Veřejná vyhláška


Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v r. 2021


Schválený rozpočet MŠ Olešná na rok 2021


Schválený rozpočet obce Olešná 2021


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Olešná na roky 2022-2023


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2022 a 2023


OZV 1/2020


OZV 2/2020


Mimořádné opatření - antigenní testování


Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2021


Změny platné od 14.12.2020


Pozvánka na VZ 21.12.2020


Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2022 a 2023


Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2021 a plnění předcházejícího roku


Návrh střednědobého výhledu obce Olešná na roky 2022 a 2023


Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021


Protokol o zkoušce - odpadní voda


Protokol o zkoušce - pitná voda


Nařízení vlády platné od 28.10.2020


Rozhodnutí HT č. 11/2020


ÚŘEDNÍ HODINY OÚ OLEŠNÁ


Usnesení vlády ze dne 21.10.2020


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


Usnesení Vlády ČR


Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci


Okleštění stromoví


Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí


Nařízení Krajské hygienické stanice Středoč.kraje


VOLBY - Oznámení o době a místu konání voleb


VOLBY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK


VOLBY - Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Návrh na změnu územního plánu - Mýto


Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu


Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování


Závěrečný účet obce Olešná za rok 2019


Komplexní pozemkové úpravy - Cheznovice - pozvánka


Oznámení - projednání územního plánu


Návrh závěrečného účtu DSO 2019


Návrh závěrečného účtu obce Olešná za rok 2019


Záměr - věcné břemeno


Veřejná vyhláška FÚ - daň z nabytí


Veřejná vyhláška - FÚ


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Mimořádné opatření


Schválený rozpočet MŠ na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2022


Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2020 a Fin2-12 za 10/2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2021-2023


Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice


Vzorek odpadní vody č. 28604


Vzorek odpadní vody č. 28605


Veřejná vyhláška - oznámení


Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování


Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 - eNeschopenka


Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic


Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Závěrečný účet DSO 2018


Územní rozhodnutí


Závěrečný účet obce 2018 - schválený


Závěrečný účet obce 2018 - návrh


Veřejná vyhláška


Výzva pro vlastníky lesů


Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná


Volby do ZO Olešná


Oznámení o zahájení stavebního řízení


Řád ohlašovny požáru