Úřední deska
Mimořádné opatření MZ ČR z 19.7.2021
Závěrečný účet DSO za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2020
Pozvánka na VZ dne 21.6.2021 od 18 hod.
Vzorek vody č. 9605 - odpadní voda
Vzorek vody č. 9606 - pitná voda
Návrh závěrečného účtu DSO 2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
Informace o rozvolnění opatření

změny od 10. května 2021


Informace - změny od 3.5.2021
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
Ptačí chřipka
Veřejná vyhláška FÚ - daň z NM na rok 2021
Sčítání lidu - informace
Zápis do ZŠ pro šk. rok 2021/22
DSO Hořovicka - Změny ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021
Sčítání lidu - informace
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 - formuláře
Informační leták hejtmanky - změny od 25.2.2021
Informace hejtmanky o očkování
Veřejná vyhláška
Vzorek vody č. 389
Veřejná vyhláška
Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v r. 2021
Schválený rozpočet MŠ Olešná na rok 2021
Schválený rozpočet obce Olešná 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Olešná na roky 2022-2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2022 a 2023
Mimořádné opatření - antigenní testování
Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2021
Změny platné od 14.12.2020
Pozvánka na VZ 21.12.2020
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2022 a 2023
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2021 a plnění předcházejícího roku
Návrh střednědobého výhledu obce Olešná na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021
Protokol o zkoušce - odpadní voda
Protokol o zkoušce - pitná voda
Nařízení vlády platné od 28.10.2020
Rozhodnutí HT č. 11/2020
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ OLEŠNÁ
Usnesení vlády ze dne 21.10.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády ČR
Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v naší obci
Okleštění stromoví
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Nařízení Krajské hygienické stanice Středoč.kraje
VOLBY - Oznámení o době a místu konání voleb
VOLBY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
VOLBY - Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh na změnu územního plánu - Mýto
Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování
Závěrečný účet obce Olešná za rok 2019
Komplexní pozemkové úpravy - Cheznovice - pozvánka
Oznámení - projednání územního plánu
Návrh závěrečného účtu DSO 2019
Návrh závěrečného účtu obce Olešná za rok 2019
Záměr - věcné břemeno
Veřejná vyhláška FÚ - daň z nabytí
Veřejná vyhláška - FÚ
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Mimořádné opatření
Schválený rozpočet MŠ na rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2022
Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2020 a Fin2-12 za 10/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2021-2023
Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice
Veřejná vyhláška - oznámení
Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování
Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic
Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Výzva pro vlastníky lesů
Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná
Volby do ZO Olešná
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Řád ohlašovny požáru