Úřední deska

Pozvánka na VZ 24.2.2020


Záměr nájmu - pachtu pozemků


Výběrové řízení na pronájem restaurace


Vzorek vody č. 1028, 1029


Pozvánka na VZ 3.2.2020


Schválený rozpočet MŠ na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2022


Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2020


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2020 a Fin2-12 za 10/2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na roky 2021-2022


Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2021-2023


Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice


Vzorek odpadní vody č. 28604


Vzorek odpadní vody č. 28605


Veřejná vyhláška - oznámení


Komplexní pozemkové úpravy Cheznovice


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zalesňování


Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 - eNeschopenka


Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic


Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Závěrečný účet DSO 2018


Územní rozhodnutí


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice


Závěrečný účet obce 2018 - schválený


Závěrečný účet obce 2018 - návrh


FÚ - veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška


Výzva pro vlastníky lesů


Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná


Schválený rozpočet DSO na rok 2019


Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod


Schválený rozpočet MŠ na rok 2019


Schválený rozpočet obce na rok 2019


Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2020-2021


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021


Veřejná vyhláška obce Cheznovice


Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 a schválený rozpočet MŠ na 2018


Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a schválený rozpočet obce na 2018 + Fin 2-12 10/2018


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2020-2021


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2021


Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 + dodatek ke smlouvě


Oznámení o rozšíření obvodu komplexních poz.úpravách


Volby do ZO Olešná


Odstranění a okleštění stromoví


Oznámení o zahájení stavebního řízení


Veřejná vyhláška - oznámení


Rozpočet 2018, Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2018-2021


Řád ohlašovny požáru