Úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu 2023, provede ho v potřebném rozsahu k tomu oprávněný pracovník ČEZ Distribuce. V případě předpokládaného ohrožení bezpečnosti při provádění zásahu tento zásah sami neprovádějte a kontaktujte společnost ČEZ na lince 800 850 860. Více informací naleznete zde.