Úřední deska

Kontrola Ministerstva vnitra na OÚ Olešná 22. 11. 2023 - provedená nápravná opatření

Informace o jednání zastupitelstva obce ze dne 29.1.2024 ve věci projednání a opatření k nápravě o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Olešná na základě § 129 a následně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolním orgánem Ministerstva vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dne 22. 11. 2023 naleznete zde.