Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení 28.6.2021

Oznamujeme občanům, že počínaje měsícem červencem bude ukončen pravidelný svoz bioodpadu, který byl svážen každé pondělí multikárou. Pokud budou mít občané bioodpadu větší množství, bude možno po domluvě přistavit multikáru, na kterou si odpad sami naloží a následně bude odvezen.

K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi od společnoati AVE chybějícíc známky na popelnicové nádoby (chyběly na návsi, u občanů, kteří neměli nádoby před domy a dále u čp. 60 a 87). Těmto občanům oznamuje, že i neoznačené nádoby zítra pracovníci AVE vyvezou.

Připomínáme občanům, kteří doposud nemají uhrazen poplatek za TKO - 600,- Kč za osobu a 600,- Kč u chalupářů za objekt a poplatek za psa 100,- Kč, že se blíží termín splatnosti, který je do středy 30. června.


Hlášení 14.6.2021

Ave CZ oznamuje, že zítra 15.6.2021 proběhně v dopoledních hodinách v naší obci inventura svážených popelnicových nádob na směsný komunální odpad. Inventura bude probíhat formou zaevidování počtu a velikosti nádob u každé nemovitosti v obci, následně bude na nádobu umístěna známka. Upozorňujeme, že pokud nádoba nebude opatřena známkou, nebude vyvežena. Prosíme, abyste popelnicové nádoby nechali v tento den před nemovitostmi a neuklízeli je. 


Hlášení 7.6.2021

Očkování proti Covid 19,
Prodej slepiček

Informace praktických lékařů v Komárově o očkování proti Covid 19

7.6. bude dodána do ordinací vakcína Johnson and Johnson. Vakcinace budou probíhat v úterý a ve čtvrtek mezi 13.-15. hod. po předchozím objednání. Očkovat lze pacienty dr. Horáčka i dr. Ulče, ev. i neregistrované pacienty od 18 let věku.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen Tetra, Dominant, Green Shell, stáří 16-20 týdnů, cena 185,- až 239,- Kč/ks. Prodej se uskuteční v neděli 13. 6. 2021 v Olešné u kapličky v 16:45 hod.

 


Hlášení 3.5.2021

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Oznamujeme občanům, že v sobotu 8. 5. od 9 do 11 hodin za budovou OÚ Olešná se uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.

Současně se sběrem nebezpečného odpadu bude ve stejnou  dobu přistaven u Lesoparku u Vacherlohnů i kontejner na objemný odpad z domácností.

Odpad bude možné odkládat pouze v uvedených hodinách a na odkládání budou dohlížet zástupci obce.


Hlášení 26.4.2021

MŠ Olešná,
SPOZ

Mateřská škola Olešná zve ve čtvrtek 13.5.2021 k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 všechny děti z obce Olešná a okolí, narozené od 17.5.2017 do 12.5.2019.

Vzhledem ke stavu epidemiologické situace žádáme rodiče se zájmem o docházku dítěte do MŠ Olešná, aby do konce měsíce dubna doručili do MŠ Olešná pouze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou lze stáhnout na stránkách obce Olešná.

Na základě kontaktů uvedených v žádosti, budou rodiče vyrozuměni a informováni o dalším postupu, kdy každému bude stanoven čas, ve který se má dostavit i s dítětem a dalšími dokumenty k zápisu do MŠ.

Žádáme zájemce, aby respektovali tyto pokyny z důvodu ochrany zdraví všech zúčastněných.

Děkujeme.

Petra Sládková, ředitelka MŠ Olešná


SPOZ při OÚ Olešná zve malé i velké na netradiční čarodějnickou stezku, která se koná od pátku 30. dubna do neděle 2. května.

Začátek stezky je v lesoparku u Vacherlohnů. Trasa bude vyznačena berevnými fáborky. Na konci stezky se můžete těšit na malou odměnu a překvapení. Budeme rádi, když pošlete svoji fotku s vyluštěnou tajenkou na adresu spozolesna@seznam.cz. 

Čarodějnické kostými vítány


Hlášení 19.4.2021

knihovna, odstávka elektřiny

Místní knihovna oznamuje svým čtenářům dobrou zprávu, že od čtvrtka 22. 4. bude opět otevřena pro veřejnost. V provozu bude dle standardní otevírací doby 1x za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 16:45 do 18:45 hodin. Prosíme čtenáře o dodržování hygienických opatření. Do knihovny vstupujte s rouškou a dbejte pokynů paní knihovnice.

ČEZ distribuce oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav bude v části naší obce ve středu 21. 4. od 7:30 do 16:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Elektřina nepůjde v první ulici pod hřištěm a v části ulice u bytovky od pí Bakulové čp. 134 k p. Svobodovi čp. 161.

 


Hlášení 14.4.2021

Připomínáme občanům, že počínaje měsícem dubnem byl zahájen letní svoz  tuhého komunálního odpadu. Svoz bude porvíhat 1 x za 14 dní a to každý sudý týden v úterý.

 

Drůbež Červený Hrádek porádáv slepičky snáškových plemen. Tetra hnědá, Dominant černý, žlutý, bílý a kropenatý, stáří 15 - 19 týdnů, cena za kus 195 -230 Kč. Prodej se v naší obci uskuteční zítra ve čtvrtek 15.4.2021 v 16:45 hod u zvoničky na návsi. Slepičky možno objednat na tel. 601 576 270, 728 605 840.


Hlášení 31.3.2021

Slévárna Strašice přijme pracovníky do slévárny na různé pozice. Úkolová mzda, dosahovaný výdělek 30 až 40 tis. Kč. V případě zájmu volejte na tel.: 371 721 721.

 

Oznamujeme občanům, že odvoz tuhého komunálního odpadu bude probíhat od 6. dubna 1 x za 14 dnů, tj. každý sudý týden.