Výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti OÚ Olešná v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015