Czech point

Poskytované služby v rámci pracoviště CZECH POINT

Poskytované služby

Obecní úřad Olešná poskytuje v rámci pracoviště CZECH POINT především tyto služby:

  • Výpis z bodovacího systému řidičů, insolvenčního rejstříku, katastru nemovitostí
  • Výpis z rejstříku trestů fyzických i právnických osob, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku
  • Zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů, přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky vydané na žádost
  • Autorizované konverze z listinné do elektronické podoby (z listinného originálu do elektronického originálu, který je zaslán do úschovny nebo přímo do datové schránky)
  • Autorizované konverze z elektronické do listinné podoby (zhotovení listinného originálu z elektronické originálu pomocí např. konverzního lístku)
  • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě (např. zřízení identity občana)

Obecní úřad dále provádí vidimaci (ověření dokumentu) a legalizaci (ověření podpisu).