Paměti pana Maška

Naše Olešná

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pameti-pana-maska.pdf 43.3 Kb

Olešenské studny a mosty

Olešenské studny a most

 
 Olešná, název vzniklý snad v dávné minulosti, od potůčku protékajícím mírným údolím od vrchoviny zvané Kopaniny, jižně od dané lokality a obrostlém svěžím olšovím při úpatí Jivinské hory a nesl název Olzechyna. Potůček protékající olšemi. Po své cestě zásoboval jemnými praménky i náhodné studánky k trvalému použití. Ta na spodním okraji polí se sousedním rybníčkem nese od nepaměti název Podpozemský. Snad na zdůraznění hranic obdělávané půdy. Druhá stálá vodní zásoba byla ve studánce u domku  č.p. 46 pro obecní plemeníky a hustou zástavbu trvalých starousedlíků. Byla zachránkyní při četných požárech a zdrojem pitné vody v období sucha. Až do současnosti z dávné minulosti si uchovala sympatické dívčí jméno „Malinka“.
Třetí studánka, „Dolejška“, na okraji historické části návsi s půdorysem koňské levé zadní podkovy v obvodu zastavěné hospodářskými a obytnými staveními. Původní tři domky byly postaveny severně v údolí od kamenného lomu, ale pro značné mokro započaty  znovu, v sousedním dolíku směrem  jihozápadním. Při spodní časti byla uzávěra a při potůčku odtékajícím do Svatoštěpánského rybníka, byly k ochraně postavené ještě palisády Už se nepodaří zjistit, od kterých dávných let poskytuje každému žíznivému tvorovi osvěžení..Kdo asi se prvně osvěžil její chutnou, krásně čistou vodou a napojil svá zvířátka? Jistě se denně vraceli k mohutnému prameni a ohrádkou z kamene ji ochraňovali. Vyložili její stěny do čtvercového tvaru a přikryli vršek  nouzovými prkny. Mezi ně zapustili jednoduchou primitivní pumpu z kmene borovice vyvrtanou s pohyblivým ramenem a odtokovou rourou.  Ke snadnějšímu odběru vody upravenou tak, aby nástavec byl tak vysoko, aby bylo možno čerpat do opodál stojící voznice. Její pramen neumdlévá, i když blízko něho se časem dály změny, které nemohl nikdo předvídat. Asi prvá úzkost o zničení průsaku vody pramene, byla stavba mostu v bezprostřední blízkosti přes potok tekoucí z pod vrchu Milina. Pro značné mokro, v těchto místech, to byl velice nesnadný úkol. Jak trvale překlenout tento brod-močál. Pan starosta svolal obecní radu včetně p. řídícího, obecního pastýře, drvoštěpy, hajného, hospodáře, kováře, tesaře, zedníky i starousedlíky. Po společné poradě bylo usneseno: Drvoštěpové s panem hajným zítra pokácí vzrostlé duby v potřebném množství. Hospodáři se svými povozy kmeny odvezou na místo, určené pro stavbu mostu. V té době 1880-90 nebyl u nás používán cement. Začínal se objevovat v Anglii u Portlandu, kde si zedníci upravovali vápennou maltu přidáváním různých druhů písku, ve snaze získat všestranně kvalitnější pojivo. Snad nejlépe se osvědčil sopečný tuf, v určité dávce. To, ale nebyl ještě stále kvalitní cement. Tak se páni mistři pustili do ojedinělého díla. Po úpravě dna položili oloupané kmeny v první vrstvě přes vodní tok a po zajištění krajních kmenů na tyto položili těsně druhou vrstvu kmenů podélně. Na takto složený dubový rošt mistři zedníci sklenuli kamenný most.  Důkladně pevný, že ani časté přejezdy tanků ze Strašické posádky  ho nepoškodily.
A po všechna léta trvání slouží k plné spokojenosti téměř bez větších oprav.
Pramen studny  je unikátní. Vyvěrá do dna a navrší snadno hladinu do výše jeden a půl metru aniž by rozbahnil své okolí. Ani stavba silnice, asi  v roce 1892, náročným kamenným základem nenarušila jeho intenzitu. Ani stavba  elektrického transformátoru v roce 1928 v těsném sousedství, jakož i stavba domečku pro instalaci  vodního čerpadla a 7 hl zásobníku. I později postavená sběrna mléka. Ještě nedávno, při hloubení trasy pro odpadní roury kanalizace, se už pochybovalo  o zachování studánky, okolo níž jest vedena jen několik kroků. Jistě ji chrání strážní hvězda prozřetelnosti. Po opravě silničního povrchu sejmuli dřevěný rám se záklopem, odstranili i historickou pumpu a bylo nutné nazdění kamenného roubení. Poskytl jsem k této opravě 580 Králodvorských cihel. Ty nebyly toho času k dostání. Vybetonovali rám s falcem, do něho zasadili cementové desky a nainstalovali novou stojací pumpu pro nahodilý odběr vody čisté, pitné, dobré až do současnosti .
Základ života, voda, bez ní se žádný tvor, rostlinka, keř, strom, zvířátko neobejde. Jest  nenahraditelná, jest zakladatelkou veškerého života. Všem studánkám bychom měli býti hluboce vděční. Neboť ony to byly, jenž v nejtěžších časech zachraňovaly při ohních a trvalém dlouhodobém suchu vše, co žije, dýchá a žízní. Nezapomínejte na ně a učte své ratolesti k povinné úctě a jejich ochraňování, jejich význam dobrotiní opěvuje básník svými verši
 
Znám křišťálovou studánku
Kde nejhlubší je les                                       
Tam roste vonné kapradí
Tam ptáci, laně chodí pít
Pod javorový kmen
 
Ti ptáci za dne bílého
Ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
A kolem ticho jest
Tu nebesa i studánka
Jsou plny zlatých hvězd.
 
Tak si ji pamatuje ze školních let moje manželka Miluška.
 
 
 
Pan Josef  Mašek
Olešná 6
267 64