Zápisy a usnesení ZO
Informace o výsledcích projednání z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.4.2024
Informace o výsledcích projednávání z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2024
Usnesení č. 5/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 25. 9. 2023
Usnesení č. 4/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 26. 7. 2023
Usnesení č. 3/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2023
Usnesení č. 2/23 z VZ dne 24.4.2023
Usnesení č. 1/23 z VZ ze dne 1. 3. 2023
Usnesení k zápisu č. 5/22 z VZ konaného 12. 12. 2022
Usnesení k zápisu č. 4/22 z ustavujícího VZ ze dne 19. 10. 2022
Usnesení č. 3/22 z VZ ze dne 15. 8. 2022
Usnesení č. 2/22 z VZ ze dne 8. 6. 2022
Usnesení č. 1/22 z VZ ze dne 16. 3. 2022
Usnesení č. 4/21 z VZ ze dne 13. 12. 2021
Usnesení č. 3/21 z VZ ze dne 29. 9. 2021
Usnesení č. 2/21 z VZ ze dne 21. 6. 2021
Usnesení č. 1/21 z VZ ze dne 22. 3. 2021
Usnesení č. 5/20 z VZ ze dne 21. 12. 2020
Usnesení č. 4/20 z VZ ze dne 27.7.2020
Usnesení č. 3/20 z VZ ze dne 22.6.2020
Usnesení č. 2/20 z VZ ze dne 24.2.2020
Usnesení č. 1/20 z VZ ze dne 3.2.2020
Usnesení č. 5/19 z VZ ze dne 11.12.2019
Usnesení č. 4/19 z VZ ze dne 23.10.2019
Usnesení č. 3/19 z VZ ze dne 26.8.2019
Usnesení č. 2/19 z VZ ze dne 27.5.2019
Usnesení č. 1/19 z VZ ze dne 13. 03. 2019
Usnesení č. 5/18 z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 29. 10. 2018
Zápisy k nahlédnutí na OÚ Olešná