foto obce Olešná
Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 5/18 z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 29. 10. 2018


Usnesení č. 4/18 z VZ ze dne 17. 9. 2018


Usnesení č. 3/18 z VZ ze dne 11. 7. 2018


Usnesení č. 2/18 z VZ ze dne 21. 5. 2018


Usnesení č. 1/18 z VZ ze dne 26. 2. 2018


Zápisy k nahlédnutí na OÚ Olešná