Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 5/20 z VZ ze dne 21. 12. 2020


Usnesení č. 4/20 z VZ ze dne 27.7.2020


Usnesení č. 3/20 z VZ ze dne 22.6.2020


Usnesení č. 2/20 z VZ ze dne 24.2.2020


Usnesení č. 1/20 z VZ ze dne 3.2.2020


Usnesení č. 5/19 z VZ ze dne 11.12.2019


Usnesení č. 4/19 z VZ ze dne 23.10.2019


Usnesení č. 3/19 z VZ ze dne 26.8.2019


Usnesení č. 2/19 z VZ ze dne 27.5.2019


Usnesení č. 1/19 z VZ ze dne 13. 03. 2019


Usnesení č. 5/18 z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ze dne 29. 10. 2018


Zápisy k nahlédnutí na OÚ Olešná