Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 1/23 z VZ ze dne 1. 3. 2023

Usnesení č. 1/23 ze zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 1. 3. 2023

 

     Zastupitelstvo obce

I. Bere na vědomí

 1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 15, 16/22 a 1/23.
 2. Vyhodnocení ankety od občanů

II. Schvaluje

 1.  Program veřejného zasedaní zastupitelstva obce.

          Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 1.  Návrhovou komisi – předseda Kamil Hájek, členové Simona Veberová, Eliška Koszty

          Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 1.  Ověřovatele zápisu Petr Pospíšil, Eliška Koszty                                                                                                                                

           Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Dodatek č. 24 k Nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků uzavřený mezi pronajímatelem Obcí Olešná a nájemcem Lesospolem Zbiroh ze dne 18. 2. 2002 prodlouženou Dodatkem smlouvy č. 19 ze dne 12.7. 2018. Kalkulaci nákladů a tržeb na rok 2023 vč. doplatku za ro 2022.                                                     

         Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Výsledky inventarizace majetku v příspěvkové organizaci MŠ Olešná vč. návrhu na vyřazení.       

       Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

                                                                                                                                                       

 1. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2022 vč. návrhu na vyřazení.

Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

                                                

 1. Účetní závěrku za rok 2022 v příspěvkové organizaci MŠ Olešná.

         Hlasování pro: 5                      Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olešná u Hořovic na Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.                                                                                                                                             

          Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Cenu pitné vody 35,- Kč/m3 s DPH s platností od 1.4.2023.   

Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0                                                                                                         

 1. Cenu za výpůjčku knih v místní knihovně Olešná 50,- Kč na osobu za rok.

       Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 1.  Cenu za pronájem velké zasedací místnosti na OÚ Olešná ke komerčním účelům  100,- Kč/h v zimním období a 50,- Kč/h v letním období vč. Dohody o užívání prostor s účinností od 1.2.2023.

      Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Cenu 20,- Kč na osobu a den za dlouhodobý pronájem prostor fotbalového hřiště

        Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Osvobození členů JSDH od poplatku za TKO na období 2023-2026

          Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 1.  Poskytnutí finanční příspěvku:

Darovací smlouva:

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., Palackého náměstí 640 Hořovice - 5 000,- Kč,

         Domov Na Výsluní Hořovice – 5 000,- Kč

         Za zdravou Olešnou, z.s. – 3 000,- Kč,                                                                                          

         Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - 2 000,- Kč

         Veřejnoprávní smlouva:

         ZO Českého svazu ochránců přírody Švermova 748/II Rokycany    - 2 000,- Kč

         Spolek Fištrón, Na Petřinách 1715/65, Praha 6, Břevnov 162 00 – 45 000,- Kč

          Hlasování pro: 5                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

                                                                          

                                                          

                                              Mgr. Alexandra Plomerová v. r.

                                                                   místostarostka

 

 

 

Ověřovatelé usnesení:

 

                      Petr Pospíšil v. r.                                                                   Eliška Koszty v. r.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2023

Vyvěšeno dne na webových stránkách obce dne: 3. 3. 2023