Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 4/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 26. 7. 2023

Usnesení č. 4/23 ze zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 26. 7. 2023

 

     Zastupitelstvo obce

 

I. Schvaluje

 

  1. Program veřejného zasedaní zastupitelstva obce.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

  1. Ověřovatele zápisu a usnesení Jiří Svoboda a Kamil Hájek, návrhovou komisi předseda Petr Pospíšil členové Kamil Hájek a Jiří Svoboda.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

  1. Uložení finančních prostředků obce 2. 500 000,- Kč na termínovaný vklad u banky Moneta.                                                                                                                                

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

  1. Rozpočtové opatření č. 7/23.                                                                                                         

Hlasování pro: 6                       Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 

  1. Přijetí dotace 160 850,- Kč ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek                                                                 

IZS – Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázaných na program zabezpečovaný MV GŘ HZS ČR Dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení nového požárního přívěsu – HAS/DOP/050296/2023.                                                       

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

  1. Uložení stavby „Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany-Hrádek-Strašice: řad č. 2 směr Zbiroh, řad č. 5 směr Beroun“ na pozemcích obce Olešná p. č. 689/4, 694/2, 697 v k.ú. Olešná u Hořovic.   

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 

 

                                                          

                                                                              Starostka Lenka Hasmanová v. r.

 

Ověřovatelé usnesení

 

     

                            Jiří Svoboda v. r.                                                                       Kamil Hájek v. r.

 

 

 

                               2. 8. 2023

Vyvěšeno dne: ………………………………………………

                                                                                     2. 8. 2023

Vyvěšeno dne na webových stránkách obce: ……………………………………………….