foto obce Olešná
Úřední deska

Poptávka na vypracování cenové nabídky

„Oprava veřejného osvětlení v obci Olešná u Hořovic“

podklady pro vypracování nabídky zde...

Obec Olešná oslovuje případné zájemce ke zhotovení cenové nabídky na opravu veřejného osvětlení v části obce.

Popis akce:  Oprava veřejného osvětlení v obci Olešná zahrnuje výměnu  kabelového vedení NN a montáž nového kabelového vedení NN včetně uzemnění a umístění  nových LED svítidel včetně osvětlovacích stožárů. Součástí stavby bude demontáž vybraných stávajících stožárů včetně výložníků, jejich přemístění na jiné místo v obci a částečné odstranění betonových základů osvětlovacích stožárů pod úroveň terénu.

Oprava veřejného osvětlení bude rozdělena na dvě etapy.   

Podmínky: Práce budou prováděny souběžně s firmou provádějící stavbu obnovy sítě NN pro skupinu ČEZ a s firmou provádějící stavbu doplnění chodníků.

Termín realizace: květen 2019  –  září 2019. 

Termín uzávěrky nabídek: 24. 4. 2019 do 16 hodin na OÚ Olešná.

 

Obec Olešná si vyhrazuje právo odstoupit od plnění předmětu zakázky.

 

Bližší informace na OÚ Olešná

Kontakt:  311 572 231, mobil 724 178 166 – starostka Lenka Hasmanová