Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení 28.6.2021

Oznamujeme občanům, že počínaje měsícem červencem bude ukončen pravidelný svoz bioodpadu, který byl svážen každé pondělí multikárou. Pokud budou mít občané bioodpadu větší množství, bude možno po domluvě přistavit multikáru, na kterou si odpad sami naloží a následně bude odvezen.

K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi od společnoati AVE chybějícíc známky na popelnicové nádoby (chyběly na návsi, u občanů, kteří neměli nádoby před domy a dále u čp. 60 a 87). Těmto občanům oznamuje, že i neoznačené nádoby zítra pracovníci AVE vyvezou.

Připomínáme občanům, kteří doposud nemají uhrazen poplatek za TKO - 600,- Kč za osobu a 600,- Kč u chalupářů za objekt a poplatek za psa 100,- Kč, že se blíží termín splatnosti, který je do středy 30. června.