Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení 26.7.2019

Městský úřad Hořovice odbor výstavby a životního prostředí s okamžitou platností do odvolání zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků na celém správním území ORP Hořovice a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a ostatní zeleně, napouštění nádrží a bazénů.

Nedodržením tét vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona o vodách.