Archiv úřední desky

Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku obce - Vozidlo MULTICAR M 25 – SYPAČ S PLUHEM

Oznámení o záměru prodeje/pronájmu nemovitého majetku

 

Obecní úřad Olešná, čp. 104, 267 64 Olešná, IČO: 00233676, tel.: 311572231, 724178166

 

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zastupitelstvo obce Olešná projednalo a rozhodlo na svém zasedání, konaném dne 11. 12. 2023 o zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí takto:

Prodej následujícího nepotřebného movitého majetku obce Olešná:

 

  • Vozidlo MULTICAR M 25 – SYPAČ S PLUHEM
  • rok výroby: 1984
  • STK do: 2. 12. 2023

 

 

Minimální nabídková kupní cena: 24 200,- Kč vč. DPH

Prodej nejvyšší nabídce v Kč – hodnocena bude celková cena včetně DPH

 

Podmínky prodeje:

  • nejvyšší nabídce – hodnocena bude celková cena vč. DPH
  • odvoz předmětu koupě nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a   zaplacení kupní ceny.

 

V době zveřejnění tohoto záměru prodeje nepotřebného movitého majetku obce se zájemci mohou vyjádřit a předložit svou nabídku, která musí minimálně obsahovat:

  • přesnou identifikaci zájemce (údaje potřebné pro uzavření kupní smlouvy),
  • označení předmětu žádosti a účel koupě,
  • návrh nabídkové ceny pevnou částkou v Kč (vč. DPH)
  • závazek k podpisu kupní smlouvy na výzvu obce Olešná
  • prohlášení o závazku odvozu předmětu koupě nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny.

 

Prohlídka bude umožněna v úředních hodinách OÚ Olešná nebo dle dohody se starostkou obce Olešná.

 

Nabídku lze podat osobně nebo poštou, nejpozději do 29. 1. 2024 do 12:00 hodin, v uzavřené obálce nadepsané „Neotevírat – prodej vozidla multicara“                 

 

Obec Olešná si vyhrazuje právo jednat o podaných nabídkách, jakož i právo záměr do uzavření kupní smlouvy zrušit.

 

Další případné informace podá OÚ Olešná osobně, na e-mailu: starosta@olesna-be.cz nebo telefonicky na č. 311 572 231, 724 178 166.    

                   

                                                                              

                                                           Lenka Hasmanová, starostka

Zveřejněno : 8. 1. 2024

Doba zveřejnění: minimálně 15 dní

Poslední den přijímání žádostí: 29. 1. 2024  

Sejmuto:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20240110-wa0000.jpg 562.2 Kb
img-20240110-wa0001.jpg 525.5 Kb
img-20240110-wa0002.jpg 453.4 Kb
img-20240110-wa0003.jpg 443.4 Kb