Archiv úřední desky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. března 2023

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 1. března 2023 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

Program:

1.  Zahájení

2.   Schválení programu veřejného zasedání ZO

3.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4.   Jednání se zástupci nájemce lesa Lesospol Zbiroh

5.   Informace o provedeném rozpočtovém opatření č.15,16/22, 1/23

6.   Výsledky inventarizace obce za rok 2022  

7.   Projednání účetní závěrky MŠ Olešná vč. inventarizace za r. 2022

8.   Projednání nové Smlouvy o výpůjčce z MŠ Olešná

9.   Projednání návrhu pozemkových úprav v k. ú. Olešná u Hořovic

10.  Různé

1. Projednání navýšení ceny za pitnou vodu

2. Projednání poplatku za výpůjčku knih v místní knihovně  

3. Projednání poplatku za dlouhodobý pronájem prostor na FH

4. Osvobození členů JSDH od poplatku za TKO

5. Dohoda o užívání prostor OÚ ke komerčním účelům

11. Projednání žádostí o finanční příspěvky – Svaz tělesně postižených  Hořovice, Spolek Za zdravou Olešnou, Domov Na Výsluní Hořovice

12. Vyhodnocení ankety od občanů  

13. Diskuse

14. Návrh na usnesení

  15. Závěr

 

 

 Zveme všechny občany

 

Lenka Hasmanová

v. r.

 

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 21. 2. 2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 21. 2. 2023