Archiv úřední desky

Pozvánka na jednání valné hromady - honební společenstvo Kopaniny Cheznovice

Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice

338 06 Cheznovice 249

 

IČO:  60610042                                                                                                                               

 

Dne 27. února 2023

 

Věc: Pozvánka na jednání valné hromady – sdělení

                Vzhledem ke skutečnosti, že jste vlastníkem honebních pozemků v katastru obce Cheznovice, jste zároveň dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti členem Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice.

                Na základě výše uvedeného Vás zveme na jednání valné hromady Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice, které se bude konat v obci Cheznovice, v přístavbě Lidového domu Cheznovice, dne 15. března 2023 od 19:00 hod.

 

               

Program jednání:

 

Registrace 18:30 - 19:00 hod.

  1. Zahájení
  2. Schválení, případné doplnění programu jednání
  3. Volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátora
  4. Volba výboru honebního společenstva
  5. Změna názvu Honebního společenstva na „Honební společenstvo Cheznovice“
  6. Pronájem honitby
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Účast na valné hromadě:

 

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 18:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou touto osobou.  Při hlasování na valné hromadě je každý započatý hektar honebních pozemků roven jednomu hlasu. Účast na jednání valné hromady není povinná. Zasedání valné hromady je neveřejné.

 

 

                                                                                         Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice

                                                                                                                         starosta

                                                                                                             Mgr. David ŠTOCHL