MŠ - Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU MATEŘSKÉ ŠKOLY OLEŠNÁ, OKRES BEROUN, PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJATO   NEPŘIJATO   NEUZAVŘENÝ ZÁPIS    
             
registrační číslo:   registrační číslo:   registrační číslo:    
240 917   240 905        
240 908   240 909        
240 901   240 916        
240 906   240 914        
240 911   240 913        
240 903   240 912        
240 907            
240 904            
240 910        
240 902        
240 915       Vyvěšeno dne 3.6.2024, Veronika Kořínková, v. r.    

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout  osobně v ředitelně Mateřské školy Olešná, okres Beroun, dne 13.6. 2024 od 13:00 do 15:00 hodin proti podpisu.