Kultura a sport

Den pro všechny 8. 6. 2019

Všem, co jste přišli podpořit tuto charitativní akci patří velké poděkování. Zakoupením keramických sluníček jste letos přispěli Nadačnímu fondu šance Onkoláčkům 28 715,- Kč, obec Olešná navýšila částku o 5 000,- Kč, celkem zašleme na transparentní účet nadace 33 715,- Kč. Děkujeme účinkujícím, za jejich krásná vystoupení, děkujeme sponzorům za jejich finanční příspěvky v celkové částce 73 000,- Kč, děkujeme všem, kteří jste pomáhali při zabezpečení celé akce, bez Vás všech by se tato akce neuskutečnila. Doufáme, že jste si u nás "Den pro všechny" užili, těšíme se na Vás opět za rok na viděnou. Lenka Hasmanová

Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019Den pro všechny 2019