foto obce Olešná
MŠ - informace

Výzva k úhradě jistiny na stravné

Žádáme rodiče nově přijatých dětí o zaplacení jistiny na stravné (900,-Kč) dle podmínek přijetí do MŠ.

Platbu proveďte na účet MŠ 181030574/0300 nejpozději do 24.8.2018.

Děkujeme za spolupráci.